AED cursus uitgesteld

11 september 2020


Dit jaar kunnen de cursussen die het gebruik van de AED uitleggen en waarbij geoefend kan worden niet doorgaan

We hopen dat het in het nieuwe jaar weer mogelijk is om deze cursussen te realiseren.

Nieuwscategorieën