Storingen opgelost

12 juni 2020


De laatste tijd zijn regelmatig storingen geweest aan het afhangsysteem (afhangbord en via de app afhangen). Hieronder een aantal oorzaken en gevolgen van deze storingen.

  • Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen werden de afhangborden en de app intensief gebruikt en deze niet optimaal functioneerden of in een storing vielen.
  • Geannuleerde reserveringen bleven zichtbaar en gaven een verkeerd beeld van de baanbezetting voor leden die een baan wilden reserveren.
  • Het afhangbord gaf een inlogscherm weer. Hierdoor was het niet mogelijk om een baan af te hangen.

Men is bezig om het afhangbord continu te verbeteren. Zo wordt er naar aanleiding van verschillende gebruikerservaringen nog steeds veel gebouwd aan het afhangbord. Op deze manier blijven we het gebruiksgemak vergroten en kunnen we gehoor geven aan de wensen van verenigingen.

Het verbeterproces in combinatie met het intensieve gebruik van de afhangborden en app en een storing tussen de leverancier van het touchscreen en KNLTB.Club heeft de afgelopen periode voor enkele verstoringen gezorgd. Dit is uiteraard niet de bedoeling en geheel onwenselijk voor verenigingen. Juist in een tijd waarin het afhangbord zo'n belangrijke rol speelt.

Men heeft hard gewerkt om de lopende verstoringen te verhelpen en om eventuele nieuwe verstoringen voor te zijn.

Hopelijk zijn de verstoringen hier blijvend verholpen.

Nieuwscategorieën