Organisatie

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit:

Paul Schoenmakers, voorzitter

Mariëtte van de Greef, secretaris

Wim van Bokhoven, penningmeester

Marcel den Otter, accommodatie beheer

Margo Kuenen, technische commissie

Frans van de Meerendonk, evenementen

Vacature, jeugdtennis

Het bestuur is bereikbaar via de mail: [email protected]

 

Overige werkgroepen:

Ledenadministratie: [email protected]

Pr-commissie:  [email protected]

Barcommissie:  [email protected]

50+commissie:  [email protected]

Technische commissie:  [email protected]

Ledenwerving en behoud:  [email protected]

Sponsoring:  [email protected]

Jeugdcommissie:  [email protected]