Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn bij onze tennisvereniging altijd welkom. De vereniging heeft op dit moment géén wachtlijst! U kunt zich direct aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen.
LET OP: in 2018 is een ledenwerfactie gestart. Daarom het verzoek om onderaan deze pagina de 'papieren versie' van het inschrijfformulier te downloaden.
Daarna kunt u deze invullen, ondertekenen en samen met een recente pasfoto deze opsturen naar het onderstaande adres:

Ledenadministratie TV de Hopbel
St. Servatiusstraat 27
5482 HC  Schijndel
073-5479239 (na 19:00 uur)
ledenadministratie@tvhopbel.nl

Contributies
De contributiebedragen voor leden vanaf 1 januari 2018 zijn als volgt vastgesteld:

  • Minior: (tot het kalenderjaar waarin mijn kind 10 wordt). €35,00 p.j.
  • Junior: (tot het kalenderjaar waarin mijn kind 18 wordt). €70,00 p.j.
  • Senioren (vanaf het jaar dat men 18 jaar wordt of ouder: €140,00 p.j.
  • Donateur: €25,00 p.j.

Verder is er in 2018 een tijdelijke actie:

  • Jong Senior (tot het kalenderjaar waarin men 24 wordt). €105,00 p.j.
  • Zomer-lid (speelrecht juni, juli en augustus)* €40,00
  • Winter-lid (speelrecht in november, december en januari)* €50.00
  • Training-lid (enkel toegang tot trainingen geen speelrecht)* €30,00 per trainingscyclus
  • Familietarief (indien de totale jaarcontributie per woonadres de € 350.00 per jaar overstijgt)

Note: de Algemene Leden Vergadering (ALV) kan de vaststelling van contributie herzien.
Note: "Tennis Vereniging De Hopbel heeft een Privacy Beleid vastgesteld dat is terug te vinden op de site van de vereniging”.

Het lidmaatschap vangt aan op de eerste van de volgende maand na het aanmelden bij de ledenadministratie.
De contributie zal naar rato geïnd worden tijdens de halfjaarlijkse incassorondes. Deze zijn medio april en oktober.

Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd.
Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen te zijn. Het lidmaatschap vervalt dan per 1 januari van het volgende jaar.

Om misverstanden te voorkomen krijgt men dan altijd een bevestiging zodat men weet dat het bericht bij ons is aangekomen, en wij de gegevens verder in onze administratie kunnen verwerken en ook aan de KNLTB kunnen doorgeven.
 
Als u geen bevestiging hebt gekregen om een of andere reden dan dient u contact op te nemen met de ledenadministratie om alsnog deze bevestiging te krijgen, anders blijft u gewoon lid. U blijft dan contributie verschuldigd.

Downloads: