Vertrouwenspersoon

We werken aan een veilige vereniging zoals dat door het NOC*NSF voorgesteld wordt. In dat traject zit ook het aanstellen van vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Binnen onze vereniging zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Dat zijn Margo Kuenen en Mariëtte van de Greef.


Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard.
Je kunt denken aan:
grensoverschrijdend gedrag
seksuele intimidatie,
pesten, discriminatie,
belediging,
bedreiging
mishandeling.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen TV De Hopbel. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door het bestuur en/of leden niet worden aangesproken!


De vertrouwenspersoon kun je benaderen via het volgende mailadres [email protected]