Update t.a.v. sluiting accomodatie

02 april 2020


Beste Leden
 
De regering is en blijft heel duidelijk met betrekking tot bestrijding van het coronaviris. Gisteren is besloten dat de maatregelen verlengd worden tot en met 28 april. Zeer begrijpelijk en het is niet anders!
 
Voor ons betekent het dat de accommodatie gesloten blijft. 
 
Overigens is m.b.t. onderhoud mailcontact geweest met de gemeente Meierijstad en de reactie van gisteren (letterlijk citaat): "In het crisisteam Corona virus van Meierijstad is besloten dat er onderhoudswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd met inachtneming van de beschermende maatregelen zoals met betrekking tot het aantal personen, afstand houden en hygiëne.
Van gemeentewege zullen wij waar mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke sportaccommodaties uit laten voeren."
 
In overleg met de klussers wordt bezien óf en zo ja in welke vorm, het klussen opgestart kan worden.
 
Tennissen is NIET TOEGESTAAN. 
 
We vertrouwen erop dat de overheidsmaatregelen effect zullen hebben en we op redelijke termijn weer kunnen tennissen en van elkaars gezelschap kunnen genieten.
 
Tot dan, hou je aan de maatregelen, gezond en haaks.
 
Met vriendelijke groeten
Namens Bestuur T.V. De Hopbel
Paul Schoenmakers, voorzitter

Nieuwscategorieën