Winterse omstandigheden

23 december 2019


Gebruik van de banen bij winterse perioden:

  • Er mag getennist worden tot -10 graden Celsius. Bij rijpaanslag op de banen mag er getennist worden, maar let op voor de gladheid.
  • Spelen is dan voor eigen risico!
  • Bij ijzel is het verboden om de banen te betreden en bespelen.
  • Bij sneeuw is het verboden om de banen te betreden en bespelen.
  • Gedurende de dooiperiode is het verboden om gebruik te maken van de tennisbanen. 

Ingeval van bovengenoemde situaties wordt u via de website geinformeerd over de stand van zaken. Om de 2 dagen wordt bekeken hoe de situatie is.

Nieuwscategorieën